3 Dies de Mallorca – S’Horta – Sant Salvador – Fotografies Daniel Mascaró (25)