3 Dies de Mallorca – Porreres – Fotografies Daniel Mascaró (62)