3 Dies de Mallorca – Porreres – Fotografies Daniel Mascaró (50)